Sprigly

Status
Sprigly is happily enjoying her favourite place Fairyland with her Fairy Friends but can't help to sometimes take a quick peak at the new Nature Quest game.
[Last updated 6 days ago]
TypeMusic Fairy
Born OnAugust 29th (age: 6 years, 1 month)
Human's Name
GardenSWISS MOUNTAIN PARADISE
Garden LevelLevel 42
Wildlife LevelLegendary
Sprinkle Gold 
Sprinkle Diamonds Messages

 and Sprigly wrote1 week, 2 days ago

^v^    ★
          /.\      ^v^
     __/__\__
       §(ړײ)§
        ‹(▓)›
        /░░\
        .╝╚.

.  _ /(_       SPƦIƝkLЄS        ^V^
. ( ( l ) ) _ /(_            _)\_
.   ‾‾‾  ( ( l ) )         ( ( l ) )
´”``”``  ‾‾‾´”``”``  ‾‾‾´”`´””`

       ︵︵         ⋱ ⋮ ⋰
.︵( ░░░)︵   ⋯ ◯ ⋯    ︵ ︵
(░░░░░░░░)  ⋰ ⋮ ⋱  (░░░░ ))
   `´ ︶´¯`︶´               ︶´¯`︶   

                      Ƹ))ѼƸ)Ѽ(Ʒ☆Ƹ)ѼƷƸ)
                       (ƷѼ.\░ \/ ./ /(Ʒ(Ʒ   
   _    (\ _                 \░ ././
(_  \  (  • )                |░ ..\
     )  \/  _)╮             /░ .. .\   
    (_ (_   )_*̡̡ ̴̡Ѽı̴̴̡.̡̡̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡Ѽ.̡̡̡ı̴̡Ƹ) l̡*̡̡ ̴̡ı̴Ƹ) ̴̡ı̴̡ ̡l̡*̡̡

           ڿڰۣ(̆̃̃ڿڰۣ       
          ڿڰۣ(̆̃̃  ڿڰۣ(̆̃̃ڿ       
      ڿڰۣ(̆̃̃ڿڰۣ(̆̃̃ڿڰۣ(̆̃̃ڿڰۣ   
       |ڿڰۣڿڰۣ(̆̃̃ڿڰۣ(̆̃̃ڿڰۣ
                 | |        ♣   
         ♣      | |   ♣      Տթɾìղƙℓєs  ♣   
                /   \      ♣             
    ۩๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑۩๑๑۩๑۩๑

reply   delete   report

 and Sprigly wrote1 week, 2 days ago

   /\..../\                       
  (='ᴥ'=)      /\❀/\    /\..../\   
   ❀*❀       (='ᴥ'=)  (='ᴥ'=)
  (,,)-(,,) ღ (,,)-(,,)..(,,)-(,,)

∧__∧ ƸӜƷ
(=’.’=)⌠ Sprinkles
(“)_(“) ̴̡ı̴̡*̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡.̡̡..

         ⋀„⋀. . .
      ={' ‾ }= .
        .ˏ/´ˡ`\ˎ *ʌ„„„ʌ”˜˜‟ ╮
        '( ˏ  ˌˎ ) ≽ˉ•ˉ≼¸_„(”))¸.♥.♥.
        ‾‾‾/))´‾‾/‾‾‾/‾‾/‾‾‾’/\
        ‾‾/((‾./‾‾‾/‾‾‾‾/‾‾‾/ \\
        ‾/‾‾\)‾/‾‾‾‾/‾‾‾‾‾/  ⊕\\

    ✼                     
        ⎱   ∧,,,∧
        ⎱ (◕‿◕)   ❤️
    ̄ ̄∪ ̄`∪ ̄ ̄

            /\_/\   ✫            ✫
          ≽•. •≼       ✫                       ✫
            /   \   
✿ڿڰۣ(̆̃̃(( | | ))ڿڰۣ✿

  ʌ„„„ʌ”˜˜‟ ╮♥
≽•..•≼ '__,,„(”) tyvm for your visit

☆*´¨`☽ .    /\,,,,/\
(      ☆*     (='•'= )  ¸.★*´☽
`★.¸¸¸. •° (,,(")(") *´

     Good Morning!
          . )   /\,,,,/\     
         ( .   (='•'=)             
     С█▓  (")("),,)
""""""""""""""""""""""""""""

    ❤               Good Night
. .. ʌ„„„ʌ”˜˜‟ ╮
..,„≽ˉ•ˉ≼¸_„(”)₍‗‗‗¸
`”`´”`´””``tyvm


reply   delete   report

 and Sprigly wrote2 weeks, 1 day ago

⋱ ⋮ ⋰
⋯ ◯ ⋯                 ((Ʒ☆Ѽ.Ƹ)
⋰ ⋮ ⋱                Ѽ.Ʒ()Ƹ)☆)ѼƸ)   
                       ѼƷ☆Ƹ))ѼƸ)Ѽ(ƷƸ)
                      Ƹ))ѼƸ)Ѽ(Ʒ☆Ƹ)ѼƷƸ)
                       (ƷѼ.\░ \/ ./ /(Ʒ(Ʒ   
   _    (\ _                 \░ ././
(_  \  (  • )                |░ ..\
     )  \/  _)╮             /░ .. .\   
    (_ (_   )_*̡̡ ̴̡Ѽı̴̴̡.̡̡̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡Ѽ.̡̡̡ı̴̡Ƹ) l̡*̡̡ ̴̡ı̴Ƹ) ̴̡ı̴̡ ̡l̡*̡̡

reply   delete   report

 and Sprigly wrote2 weeks, 6 days ago

⋱ ⋮ ⋰
⋯ ◯ ⋯RETURN
⋰ ⋮ ⋱ VISIT
✿. ❀,.✿ .✿ ❀ ,
\ĺ/*\ĺ⁄*\ĺ/ \ĺ/*\ĺ⁄*\ĺ/
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

                           ((Ʒ☆Ѽ.Ƹ)
                         Ѽ.Ʒ()Ƹ)☆)ѼƸ)   
                       ѼƷ☆Ƹ))ѼƸ)Ѽ(ƷƸ)
                      Ƹ))ѼƸ)Ѽ(Ʒ☆Ƹ)ѼƷƸ)
                       (ƷѼ.\░ \/ ./ /(Ʒ(Ʒ   
   _    (\ _                 \░ ././
(_  \  (  • )                |░ ..\
     )  \/  _)╮             /░ .. .\   
    (_ (_   )_*̡̡ ̴̡Ѽı̴̴̡.̡̡̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡Ѽ.̡̡̡ı̴̡Ƹ) l̡*̡̡ ̴̡ı̴Ƹ) ̴̡ı̴̡ ̡l̡*̡̡

          .-""-.              .¸¸Ϡ₡       
        // • • \\    Ϡ₡ ·.¸¸.   
       (/(_♥_)\)   
╬╬-(,,)-(,,)╬╬═
╬╬═♥═╬╬═♥═╬╬   just peeking in

reply   delete   report

 and Sprigly wrote2 weeks, 6 days ago

  *  ✰ ღ˚
♣.(ღ ✻♣
♣)✿♣.•*´*•.ƸӜƷ♥
.)‾‾‾(* Sprinkles *
(____) ★

.  _ /(_       SPƦIƝkLЄS        ^V^
. ( ( l ) ) _ /(_            _)\_
.   ‾‾‾  ( ( l ) )         ( ( l ) )
´”``”``  ‾‾‾´”``”``  ‾‾‾´”`´””`

¨ه ¨ ¨ه ¨ ¨ ه ¨ ¨ ه
` ه ` ه` `ه` ` ه` ` ه
•´¯`•.///////\.•´¯`•.
  ̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̡~

  Ꮥ Ꭾ Ꮢ Ꭵ Ɲ Ꮶ Ꮭ Ꮛ Ꮥ
·٠•♥✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿♥•٠·


reply   delete   report

 and Sprigly wrote3 weeks ago

⋱ ⋮ ⋰   ⁀˅⁀
⋯◯ ⋯        ⁀˅⁀
⋰ ⋮ ⋱                     ⁀˅⁀
                   ⁀˅⁀

    ✼                     
        ⎱   ∧,,,∧
        ⎱ (◕‿◕)   ❤️
    ̄ ̄∪ ̄`∪ ̄ ̄

            /\_/\   ✫            ✫
          ≽•. •≼       ✫                       ✫
            /   \   
✿ڿڰۣ(̆̃̃(( | | ))ڿڰۣ✿

︵( ░░░)︵
(░░░░░░░░)
..`´︶´¯`︶´
┊ ┊┊ ┊┊ه┊ ┊┊ ┊ ┊ه
ه┊ ┊┊ ★ ه ☆
┊ه ┊┊ ┊★ه
┊ ┊ه┊♥ ه
♥ ☀ tyvm vor your visit

(¯¨`❤.,¸_¸,.·´         
     `·.                          .·´¨`·.
          `·.·´¨¯¨`·.       '·Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ   )
         .·´ )            `·.,¸_¸,.❤´   
       (_¸.·  ♥ Sprinkles  ♥

  ʌ„„„ʌ”˜˜‟ ╮♥
≽•..•≼ '__,,„(”) tyvm for your visit

reply   delete   report

 and Sprigly wrote3 weeks ago

                         ⁀˅⁀   
  ⋱ ⋮ ⋰   ⁀˅⁀                     ʚįɞ   
⋯ ☀️ ⋯      ⁀˅⁀        ღ              Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
  ⋰ ⋮ ⋱                           ʚįɞ              ღ

   ❀            Ƹ̴Ӂ̴Ʒ  ❀               
     Ƹ̴Ӂ̴Ʒ      .(ړײ)/   ✿     ʚįɞ    ❀
   ღ   ✿       /▓          ✿          ❀
❀\l/❀„\l/„ ...╝╚..。„\l/❀❀\l/\l

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ       ❤   
◈ C・プ       .   Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
~\( ).  ✲.  *

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`•.¸\\   Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ             
             c'' ) .-.                     
               \\(@)_..           
'~~~'~~~'~~~'~~~

            /\_/\   
          ≽•. •≼
            /   \   
✿ڿڰۣ(̆̃̃(( | | ))ڿڰۣ✿

   

  _    (\ _     
(_  \  (  • )   
     )  \/  _)╮╮   
̴̡ı̴̡ ̡l̡(_ (_   )_*̡̡ ̴̡Ѽı̴̴̡.̡̡̡ ̴̡ı̴̡ ̡

reply   delete   report

 and Sprigly wrote3 weeks ago

☆*´¨`☽ .    /\,,,,/\
(      ☆*     (='•'= )  ¸.★*´☽
`★.¸¸¸. •° (,,(")(") *´     ♡

(͡๏̯͡๏)(͡๏̯͡๏)✫ ✫
( , ,)( , ,) ✫
¯**´¯**´¯`•.¸

   . ⋀„⋀    ✫           ✫
  =(     )=        ✫
    (  ‾ˏˌ )   ✫
‾‾/`))´‾‾/‾‾‾‾/‾‾/\
‾‾‾ ((.‾‾‾/‾‾/‾‾‾/ .

  ,-, * ´`'*°★                         
/.(            (͡๏̯͡๏)  **                         
\ {            ( , ,) ★
    `★.¸¸. •°*”˜☽☆* Տթɾìղƙℓєʂ ✲♥☽
                 ┊ ┊ ┊ ┊             
                 ┊ ┊ ┊ ☽       
                 ┊ ┊ ★               
                 ┊ ☽                                         
                 ★

          ,___,          ✲    *
          {◕,◕}     * Տթɾìղƙℓєʂ    ✲    *     
         _/)_,,)_✲     *

             ✫            ✫  Good Night
     ✫                           ✫ tyvm for your visit
    (͡๏̯͡๏)       ¸.•*¨`*•..¸             ✫  today
    ( , ,)    ✿. ❀,.✿ .✿ ❀ ,
♥═╬╬═*\ĺ⁄*\ĺ/ \ĺ/*\ĺ⁄*\ĺ/═╬╬═♥

reply   delete   report

 and Sprigly wrote3 weeks ago

❀ ϊᶔ
   ✿(✿
  ❀৲(ྀ
    ██Ɔ

.

                       ((♥    ♥))
                   _С██ __ ██Ɔ_
                 ❤❤❤❤❤❤❤❤
~~~~~~ Good Morning ~~~~~~
.

⋱ ⋮ ⋰
⋯ ◯ ⋯
⋰ ⋮ ⋱Morning smiles

.

☼´¯) ¸.❉´¯)
(¸☆´ (¸.☼´´¯`•.¸¸.❉☆
♥ )*   
  ((♥            Good Morning
С██                 have a lovely Day

.
      ))     ((          ✿
_c(¯¯).c(¯¯)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

     Good Morning!
          . )   /\,,,,/\     
         ( .   (='•'=)             
     С█▓  (")("),,)
""""""""""""""""""""""""""""

reply   delete   report

 and Sprigly wrote3 weeks ago

    ❤
. .. ʌ„„„ʌ”˜˜‟ ╮
..,„≽ˉ•ˉ≼¸_„(”)₍‗‗‗¸
`”`´”`´””``Sprinkles!

reply   delete   report


       Older Posts >
Quests Completed
Sprigly is Quest Level II, and has completed these Quests:
Level II Quests
(5 of 20 Quests Completed)
Black & White
Not yet completed
On Safari
Best spotting time:
3 minutes, 22 seconds
Tall Birds
Best spotting time:
6 minutes, 58 seconds
Gone Fishing
Best spotting time:
8 minutes, 12 seconds
Spots & Stripes
Not yet completed
This Is Nuts!
Not yet completed
Space Invaders
Best spotting time:
2 minutes, 24 seconds
Raining Cats & Dogs
Not yet completed
Giants
Not yet completed
Horns & Tusks
Not yet completed
Mouse Hunter
Not yet completed
Bunny Business
Not yet completed
Here Be Dragons
Not yet completed
Reach For The Stars
Best spotting time:
16 minutes, 10 seconds
Somewhere Over The Rainbow
Not yet completed
One For Sorrow, Two For Joy
Not yet completed
Random Assortment
Not yet completed
Seasonal Quests
Be My Valentine
Not yet completed
Do You Have The Eggs Factor?
Not yet completed
Luck Of The Irish
Not yet completed


Level I Quests
(9 of 19 Quests Completed)
Mouse Hunter
Best spotting time:
4 minutes, 39 seconds
Nice Weather For Ducks
Best spotting time:
12 minutes, 28 seconds
The Tortoise And The Hare
Not yet completed
Bunny Business
Not yet completed
Watch The Birdie
Not yet completed
Here Be Dragons
Best spotting time:
7 minutes, 51 seconds
Reach For The Stars
Best spotting time:
53 seconds
Wrigglies
Best spotting time:
27 minutes, 25 seconds
Somewhere Over The Rainbow
Not yet completed
One For Sorrow, Two For Joy
Not yet completed
The Ugly Bug Ball
Best spotting time:
1 minute, 5 seconds
Random Assortment
Not yet completed
Seasonal Quests
Think Pink
Best spotting time:
3 minutes, 26 seconds
Spooky Sprinkling
Best spotting time:
3 minutes, 38 seconds
Winter Wonderland
Not yet completed
Be My Valentine
Not yet completed
Do You Have The Eggs Factor?
Not yet completed
Luck Of The Irish
Not yet completed
Fun In The Sun
Best spotting time:
3 minutes, 8 seconds


Total Earnings: 373 Scrolls

Wildlife Spotted  
Sprigly has spotted 434 of 482 possible wildlife in other Gardens:
Extinct
(5 of 8 Spotted)


Topiary
(20 of 21 Spotted)


Bottom Dwellers
(2 of 7 Spotted)


Frog Breeding
(4 of 4 Spotted)


Pondweed Combos
(5 of 7 Spotted)


Fishy Namesakes
(6 of 7 Spotted)


A Rainbow Of Fish
(14 of 14 Spotted)


Pond Mythological
(7 of 7 Spotted)


Pond & Garden
(8 of 8 Spotted)


Mermaid
(1 of 1 Spotted)


Snow White
(5 of 10 Spotted)


Three Billy Goats Gruff
(4 of 5 Spotted)


Jack And The Beanstalk
(4 of 5 Spotted)


The Ugly Duckling
(3 of 4 Spotted)


The Frog Prince
(3 of 3 Spotted)


The Three Bears
(5 of 5 Spotted)


The Three Little Pigs
(5 of 5 Spotted)


Baby Chicks
(15 of 17 Spotted)


Mystical Butterflies
(15 of 15 Spotted)


Albino & Melanistic
(14 of 15 Spotted)


Hummingbirds
(6 of 7 Spotted)


Zodiac
(12 of 12 Spotted)


Endangered
(7 of 7 Spotted)


Rainforest
(7 of 7 Spotted)


Baby Wildlife
(58 of 72 Spotted)


Mythological
(13 of 13 Spotted)


Seasonal
(82 of 91 Spotted)


Levels 11+
(44 of 45 Spotted)


Levels 1-10
(38 of 38 Spotted)


Misc
(18 of 18 Spotted)


Common Wildlife
(4 of 4 Spotted)
X
Welcome To Fairyland!

To play, log in with your Facebook account!

Log In